Home Počítače, notebooky Monitory INSOLVENCE - IT technika

INSOLVENCE - IT technika

Moravská Ostrava a Přívoz
10. 5. 2023 - 07:42 (upraveno)
Nejvyšší nabídka

Popis

Insolvenční správkyně dlužníka MORAVA Tour s.r.o., se sídlem Přívozská 134/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 258 47 562 nabízí k prodeji IT a jiné vybavení. Jedná se o tento majetek: (viz poslední foto).

Zájemci o koupi jsou vyzýváni, aby nejpozději do 09.06.2023 předložili na emailovou adresu insolvenční správkyně, a to na moravatour@hepperova.cz, nabídku na koupi celého souboru tohoto majetku s uvedením kupní ceny včetně DPH. Soubor majetku se nachází v Ostravě a bude zpeněžován jako soubor. Soubor majetku nabyde zájemce ve stavu, jak stojí a leží ke dni uzavření kupní smlouvy, bez jakéhokoliv nároku na uplatnění odpovědnosti za vady. Insolvenční správkyně vybere z doručených nabídek nabídku nejvýhodnější v místě a čase jejího využití. Podmínkou prodeje je zaplacení kupní ceny před podpisem smlouvy a převzetí souboru majetku nejpozději do 5 dnů od složení kupní ceny s tím, že kupující zajistí převzetí a odvoz výše uvedeného souboru majetku na svůj náklad nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Zájemcům bude umožněna prohlídka na základě žádosti doručené na email moravatour@hepperova.cz s tím, že může být uskutečněna jen v pracovních dnech, a to nejpozději do 07.06.2023.

Každá nabídka, nechť obsahuje:
- uvedení subjektu, který nabídku činí, a to označením obchodní firmy, sídla, IČ, či jména a příjmení, bydliště a data narození a emailového a telefonického kontaktu
- uvedení kupní ceny včetně DPH za celý soubor majetku

Insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout jakoukoliv nabídku.

Insolvenční správkyně nebude vyrozumívat zájemce, jejichž nabídka nebyla vybrána nebo jejichž nabídku odmítla.

Základní údaje

Oblast inzerce
Moravská Ostrava a Přívoz
Druh inzerátu
soukromá inzerce
Číslo inzerátu
279335196882854714
Nejvyšší nabídka

INSOLVENCE - IT technika

Zavřít Zavřít
Prodávající
Mgr. Ing. Eva Hepperová
Pošlete uživateli zprávu
0 / 1000

Nahlásit inzerát

Zavřít Zavřít
0 / 2000
Děkujeme za zpětnou vazbu! Inzerát byl nahlášen!