Tento inzerát je starší než 10 měsíců, takže je možné, že už není aktuální. Klikněte zde pro podobné, ale aktuální inzeráty!

FITkit 2.0 - nastroj pro mladé vývojáře

Cena:

1 999 Kč

Chybí Vám?

Popis:

Prodám hardwarový nástroj FITkit verze 2.0. FITkit je Hardwarová platforma obsahující mikrokontroler, programovatelné hradlové pole a řadu běžně dostupných periferií.

Cíle: Programování bez nutnosti vlastnit HW přípravky (postačí USB připojení); Volně dostupné vývojové nástroje pro Windows i Linux (MSPGCC, Xilinx ISE, ModelSIM).

Platforma FITkit umožňuje obsáhnout značnou část spektra znalostí a dovedností, které musí dnešní inženýr – informatik znát, aby byl schopen obstát na globálním trhu práce. Typickým příkladem využití informatiky v praxi jsou tzv. vestavěné systémy (anglicky Embedded Systems), které se v dnešní době dominantně uplatňují v běžném životě a jejichž význam ještě výrazně poroste. Jednoduše řečeno se jedná o veškerá zařízení, která v sobě mají nějakým způsobem vestavěn počítač (mobilní telefon, MP3 přehrávač, televizní přijímač atd.). Typické vestavěné systémy se skládají z procesorů, specializovaného hardwaru (např. MP3 kodér/dekodér) a aplikačního software. To znamená, že je třeba umět a prakticky využívat znalosti nejen z oblasti čistě softwarových oborů, ale též z oblasti hardwaru. FITkit je samostatný hardware, který obsahuje výkonný mikrokontrolér s nízkým příkonem, hradlové pole FPGA (anglicky Field Programmable Gate Array) a řadu periferií. Důležitým aspektem je využití pokročilého reprogramovatelného hardwaru na bázi hradlových polí FPGA jenž lze, podobně jako software na počítači, neomezeně modifikovat pro různé účely dle potřeby – uživatel tedy nemusí vytvářet nový hardware pro každou aplikaci znovu.

Při návrhu aplikací se využívá skutečnosti, že vlastnosti hardwaru se v dnešní době převážně popisují vhodným programovacím jazykem (např. VHDL), díky čemuž se návrh softwaru a hardwaru

provádí do značné míry obdobně. Student se tedy nemusí hardwaru bát, naopak, může jej s výhodou ve svých aplikacích využít. Generování programovacích dat pro FPGA z popisu v jazyce VHDL probíhá zcela automaticky pomocí profesionálních návrhových systémů. Veškerý potřebný návrhový software je k dispozici zdarma. Software po mikrokontroler se tvoří v jazyce C a do spustitelné formy se překládá pomocí GNU překladače, který je možné používat zdarma.

Kit obsahuje:

- MCU rodiny MSP430 (Texas Instruments)

- FPGA Spartan 3 XC3S50-4PQ208C nebo XC3S400-4PQ208C (Xilinx)

- USB-UART převodník FT2232C

- DRAM 8x8Mbit

- Dvouřádkový LCD displej

- Audio rozhraní (IN/Out)

- Rozhraní RS232

- Konektory PS2 (pro klávesnici a myš)

- Konektor VGA (pro displej)

- Klávesnice 4x4

- Rozšiřující konektory

Mikrokontroler

1. Základní parametry MCU

MCU (z angl. Micro-Controller Unit) na kitu je 16-bitový nízkopříkonový mikrokontrolér rodiny MSP430 firmy Texas Instruments.

Použitý mikrokontroler má následující vlastnosti:

-Nízké napájecí napětí (rozmezí 1.8 V až 3.6 V)

-Nízký příkon (330 uA v aktivním režimu při 1 MHz a 2.2 V, 1.1 uA ve stand-by režimu, 0.2 uA v režimu vypnuto)

-16-bitová RISC architektura, instrukční cyklus 125 ns

-Paměť FLASH 48 KB, paměť RAM 2kB (resp. 92kB FLASH a 8kB RAM v případě FITkitu 2.0)

Moduly na čipu:

-3-kanálové DMA

-16-bitové časovače Timer_A, Timer_B

-Komparátor

-Sériové komunikační rozhraní USART0 (asynchronní UART, synchronní SPI, I2C), USART1 (asynchronní UART, synchronní SPI)

-12-bitové A/D a D/A převodníky

FITkit verze 2.0 obsahuje mikrokontroler MSP430F2617.

FPGA

1. Základní parametry

FPGA (Field-Programmable Gate Array) na kitu je programovatelné hradlové pole XC3S50-4PQ208C řady Spartan 3 firmy Xilinx.

Rozhraní: až 124 uživatelských vstupů/výstupů (I/O), podpora až 23 různých I/O standardů.

192 konfigurovatelných logických bloků (CLBs) uspořádaných do matice o 16 řádcích a 12 sloupcích, 1728 logických buněk, 50000 logických hradel.

Paměť RAM 12kb distribuovaných, 72kb v jednom bloku.

2 jednotky pro správu hodin (DCMs)

4 blokové dvouportové paměti BRAM s kapacitou 2kB.

4 násobičky 18x18 bitů

Ačkoliv pohledem na velikost FPGA obvodu se může zdát, že se jedná o zastaralou technologii, opak je pravdou. Pouzdro PQ208 bylo zvoleno záměrně - jednak kvůli jednoduššímu osazení, jednak kvůli ceně. Rodina Spartan-3 společně s rodinou Virtex představuje moderní rekonfigurovatelné řešení. Zatímco obvody rodiny Spartan jsou určeny pro nejširší použití, rodina Virtex nabízí vysoce výkonné řešení pro specifické úlohy.

USB převodník FT2232

1. Základní parametry

USB převodník poskytující dva kanály (A a B) umožňující komunikaci po USB a dvěmi nezávisle konfigurovatelnými kanály. Podporované režimy jednotlivých kanálů.

Inzerent:Max Gross
Telefon:608 799 514
Odpovědět na inzerát

Oblast inzerce:

Praha 4

Druh inzerátu:

soukromá inzerce

Číslo inzerátu:

12557150

Počet zhlédnutí:

35 248x

Zhlédnutí detailu:

764x

PODAT INZERÁT ZDARMA

Ve vyhledávání je 1 049 869 inzerátů